ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA DÂN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐNĐ PHƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,298

Ngày đăng: 15/11/2019

ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA DÂN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐNĐ PHƯỜNG

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội chiều 14/11, một số Đại biểu Quốc hội khẳng định, việc thực hiện thí điểm là chủ trương lớn, quan trọng, mang tính chính trị - xã hội sâu sắc. Vì vậy, Quốc hội cần ban hành Nghị quyết về vấn đề này nhằm bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội. Tuy nhiên, để đảm bảo được chức năng đại diện của người dân, cần tăng thẩm quyền cũng như chức năng của Hội đồng nhân dân cấp quận, thị xã đối với những khu vực thực hiện thí điểm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?