HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,659

Ngày đăng: 13/11/2019

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sáng 11/11, Quốc hội nghe báo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Thời gian qua, Luật Phòng, chống thiên tai và luật Đề điều đã tạo hành lang pháp lý trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trước diễn biến tình hình thiên tai và yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu, một số quy định tại 2 Luật hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình hiện nay

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?