LÀM RÕ CÁC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,272

Ngày đăng: 27/11/2019

LÀM RÕ CÁC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội là phù hợp trong bối cảnh yêu cầu đổi mới quản lý đô thị hiện nay. Tuy nhiên, chủ trương này không chỉ liên quan và tác động trực tiếp đến các phường thực hiện thí điểm mà còn liên quan và ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của các thiết chế thuộc chính quyền địa phương ở quận, thị xã và cấp thành phố. Phóng sự ghi nhận thực tế tại địa bàn 1 số phường của thành phố Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?