LUẬT HÓA TRÁCH NHIỆM VỀ KIỂM SOÁT AN TOÀN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,053

Ngày đăng: 24/11/2019

LUẬT HÓA TRÁCH NHIỆM VỀ KIỂM SOÁT AN TOÀN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai không chỉ về quy mô mà còn cả số lượng. Trước tình hình biến đổi khí hậu theo chiều hướng phức tạp, khó lường, việc xây dựng các công trình phòng chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội là rất cần thiết.Tuy nhiên nội dung kiểm soát an toàn phòng, chống thiên tai cần được cụ thể hóa, đồng thời luật hóa các quy định về trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định. Đây cũng chính là những nội dung được bổ sung trong dựa án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?