TĂNG THẨM QUYỀN HĐND QUẬN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,904

Ngày đăng: 14/11/2019

TĂNG THẨM QUYỀN HĐND QUẬN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Chiều 14/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Theo dự thảo, bắt đầu từ 1/6/2021, nhiệm kỳ 2021-2026, 177 phường thuộc các quận và thị xã Sơn Tây của Hà Nội sẽ thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường. Nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, việc thực hiện thí điểm cũng đặt ra nhiều vấn đề cần làm rõ để nâng cao hiệu quả khi thực hiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?