CẦN LÀM RÕ TIÊU CHÍ TRONG XÁC ĐỊNH HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,391

Ngày đăng: 25/02/2019

CẦN LÀM RÕ TIÊU CHÍ TRONG XÁC ĐỊNH HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU

UBND tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh thực hiện chính sách giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền từng đối tượng, tạo ra cơ chế để người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại của người dân. Đồng thời cập nhật các văn bản chính sách mới, chỉ tiêu mới trong công tác giảm nghèo để người dân có thể nắm bắt thực hiện" là yêu cầu của đoàn giám sát của UBTV Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018."

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?