KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2018

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,688

Ngày đăng: 13/02/2019

KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2018

Trong năm 2018, Thường trực Ủy ban và toàn thể thành viên Ủy banVề các vấn đề xã hội của Quốc hộ tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ....Để biết rõ thêm cụ thể công việc Ủy ban làm được trong năm 2018, mới quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?