PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BÀ NGUYỄN THÚY ANH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,732

Ngày đăng: 13/02/2019

PHỎNG VẤN CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI BÀ NGUYỄN THÚY ANH

Trong năm 2018, phát huy vai trò của từng thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương trong hoạt động giám sát, khảo sát, cung cấp thông tin thực tiễn, khách quan góp phần hoàn thiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Để biết rõ thêm cụ thể công việc Ủy ban làm được trong năm 2018, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà NGUYỄN THÚY ANH- Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề của Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?