TẠO CƠ CHẾ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,998

Ngày đăng: 18/02/2019

TẠO CƠ CHẾ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

Cần đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các chính sách giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền từng đối tượng, tạo ra cơ chế để người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại" là yêu cầu của đoàn giám sát khi làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 do Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội Nguyễn Thúy Anh làm trưởng đoàn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?