TÌM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO HIỆU QUẢ HƠN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,358

Ngày đăng: 25/02/2019

TÌM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO HIỆU QUẢ HƠN

“Lõi” nghèo đang tập trung chủ yếu ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Chỉ rõ thực tế này, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, chính sách, pháp luật phải thúc đẩy giảm nghèo bền vững. Muốn vậy, địa phương nơi thực hiện phải nhìn nhận được sự thay đổi căn cơ trong chính sách giữa các giai đoạn. Đồng thời, từ thực tế thực thi, cần đề xuất xem chính sách nào nên duy trì, chính sách nào đã cũ cần chỉnh sửa. Bên cạnh đó, địa phương phải hướng tới kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn để tạo việc làm, tạo sinh kế cho đồng bào.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?