ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - VỮNG BƯỚC TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,818

Ngày đăng: 13/02/2019

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - VỮNG BƯỚC TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Năm 2018 là 1 năm với nhiều hoạt động trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực Quốc phòng và An ninh. Tại 2 kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 5 luật do Ủy ban Quốc phòng và An ninh là cơ quan chủ trì thẩm tra. Với 3 dự án Luật và 1 Nghị quyết được Ủy ban thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra trong năm 2019, Ủy ban đã chủ động lên kế hoạch, chương trình, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị kế hoạch công tác năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?