XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,546

Ngày đăng: 26/02/2019

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ TỔ QUỐC

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành từ 9/9/1996. Sau hơn 20 năm thực hiện đã bộc lộ những bất cập, hạn chế. Nhiều chủ trương quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến lực lượng dự bị động viên chưa được thể chế, cụ thể hóa. Vì vậy việc nâng Pháp lệnh lên thành Luật lực lượng dự bị động viên là rất cần thiết nhằm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?