GẮN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VỚI GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,411

Ngày đăng: 05/03/2019

GẮN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VỚI GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Cũng trong sáng 04/03, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội do phó trưởng đoàn chuyên trách Bùi Huyền Mai làm trưởng đoàn tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” tại huyện Ba Vì. Đây là 1 trong 2 chuyên đề đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội lựa chọn để tiến hành giám sát trong năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?