LÀM RÕ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,696

Ngày đăng: 06/03/2019

LÀM RÕ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Liên quan đến nội dung giám sát giảm nghèo tại các địa phương, sáng 06/03, Đoàn giám sát do Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức đã làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?