RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN VỀ GIẢM NGHÈO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,946

Ngày đăng: 08/03/2019

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN VỀ GIẢM NGHÈO

Cần rà soát hiệu quả thực chất, tác động của các chính sách, dự án đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn. Đây là nội dung mà các ĐBQH thành phố Hà Nội đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, Ban ngành của thành phố tại buổi giám sát của Đoàn về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?