QUY ĐỊNH RÕ VỀ CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 17,030

Ngày đăng: 17/04/2019

QUY ĐỊNH RÕ VỀ CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Theo dự kiến, chiều 17/4, các đại biểu sẽ cho ý kiến về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trước đó, tại buổi thẩm tra sơ bộ nội dung dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhiều ĐBQH cho rằng, dự thảo chưa quy định rõ nguyên tắc về cấp 2 hộ chiếu. Ngoài việc quy định rõ trình tự, thủ tục, đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, dự thảo cũng cần quy định thống nhất trong trường hợp bị mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?