RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN HUY ĐỘNG, TRƯNG DỤNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 20,939

Ngày đăng: 09/04/2019

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN HUY ĐỘNG, TRƯNG DỤNG

Dự án Luật lực lượng dự bị động viên sẽ được Ủy ban TVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 33 diễn ra vào tuần tới. Và theo dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật này tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 tới đây. Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Lực lượng dự bị động viên tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Quốc phòng và An ninh vừa qua, các ĐBQH cho rằng cơ quan soạn thảo cần rà soát, làm rõ thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên, phân biệt như thế nào giữa huy động với trưng mua, trưng dụng để quy định trong Luật cho phù hợp, tránh chồng chéo với các quy định của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?