BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH KHUNG SỐ LƯỢNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 16,574

Ngày đăng: 09/05/2019

BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH KHUNG SỐ LƯỢNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chiều 7/5, trong phiên thảo luận ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn về quy định khung số lượng chuyên môn cấp cơ sở và số lượng biên chế tối thiểu của các tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?