CẦN ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,780

Ngày đăng: 07/05/2019

CẦN ĐỊNH LƯỢNG TRONG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8 Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chiều 7/5 các đại biểu thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức. Trong đó vấn đề phân loại đánh giá cán bộ công chức được nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và cho rằng cần phải có quy định cụ thể hơn trong Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?