CẦN NHIỀU CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,654

Ngày đăng: 06/05/2019

CẦN NHIỀU CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 6/5, tại phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Uỷ ban Dân tộc và Tổng hợp sơ bộ kết quả giám sát Chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chủ trì phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?