ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN DỰ BỊ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 17,534

Ngày đăng: 28/05/2019

ĐẢM BẢO CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN DỰ BỊ

Chiều 28/5, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật này. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm liên quan tới chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?