ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI THAY ĐỔI CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,130

Ngày đăng: 09/05/2019

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI THAY ĐỔI CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chiều 6/5 các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 và Tổng hợp sơ bộ kết quả giám sát Chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?