PHỎNG VẤN CỤC QUÂN LỰC VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 26,976

Ngày đăng: 27/05/2019

PHỎNG VẤN CỤC QUÂN LỰC VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Trong quá trình các ĐBQH, chuyên gia thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên trước Kỳ họp Quốc hội, vẫn còn một số nội dung nhận được nhiều ý kiến như: đăng ký, quản lý; xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; chế động, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng này. Phóng viên THQH Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đại diện Ban soạn thảo dự án Luật lực lượng dự bị động viên để làm rõ những nội dung mà các ĐBQH đang quan tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?