BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ LÀ CÔNG CHỨC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,431

Ngày đăng: 06/06/2019

BĂN KHOĂN QUY ĐỊNH CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ LÀ CÔNG CHỨC

Đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Cơ quan soạn thảo cho biết, sau hơn 9 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ đã cho thấy những hạn chế, vướng mắc cần được sửa đổi nhằm đảm bảo sự đồng bộ với hệ thống pháp luật, cụ thể hóa các các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên trong quá trình góp ý về dự thảo Luật, một trong những nội dung đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau là quy định Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là công chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?