CẦN THIẾT CÓ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TẠI BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,618

Ngày đăng: 13/06/2019

CẦN THIẾT CÓ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ TẠI BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI

Đồng tình với việc Dự thảo Luật bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực; phụ cấp đặc thù đi biển; bảo đảm tiền ăn, các ĐBQH cũng cho rằng quy định như vậy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong tình hình mới, trong đó có công tác đấu tranh bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển, đảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?