CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ CÓ NÊN LÀ SĨ QUAN?

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 28,915

Ngày đăng: 13/06/2019

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ CÓ NÊN LÀ SĨ QUAN?

Quy định “Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chiến tranh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ do sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm” đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận của các đại biểu Quốc hội. Ý kiến đồng tình thì cho rằng quy định như vậy sẽ không tăng biên chế còn ý kiến không tán thành lại cho rằng quy định này làm mất tương quan giữa lực lượng chỉ huy quân sự cấp xã với công an xã.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?