ĐỀ XUẤT “PHÍ CHIA TAY” KHI XUẤT CẢNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,001

Ngày đăng: 13/06/2019

ĐỀ XUẤT “PHÍ CHIA TAY” KHI XUẤT CẢNH

Đề cập đến nghĩa vụ của công dân khi xuất cảnh ra nước ngoài, đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã đề xuất công dân cần nộp một khoản phí khi xuất cảnh gọi là phí du lịch hay còn gọi là phía "chia tay".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?