ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TỰ VỆ CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,557

Ngày đăng: 13/06/2019

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TỰ VỆ CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) là 1 trong 9 dự án Luật được đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này. Qua việc tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia và thảo luận tại tổ cho thấy, quy định tổ chức Tự vệ trong doanh nghiệp là cần thiết nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Tuy nhiên, quy định như thế nào để đảm bảo tính khả thi và phù hợp là điều mà Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi quy định về thành lập tự vệ đã có trong Luật Dân quân tự vệ 2009 và thực tế triển khai thời gian qua rất khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?