NGHIÊN CỨU BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,878

Ngày đăng: 13/06/2019

NGHIÊN CỨU BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

Một nội dung khác cũng nhận được nhiều ý kiến của các ĐBQH tại buổi thảo luận là quy định về tạm hoãn xuất cảnh. Các Đại biểu cho rằng Ban soạn thảo cần xem xét, đánh giá, bổ sung thêm các quy định của pháp luật có liên quan.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?