NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 23,267

Ngày đăng: 13/06/2019

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

Trước 21 lượt ý kiến ĐBQH đăng ký và phát biểu về các nội dung của dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An, Trưởng Ban soạn thảo đã có giải trình trước Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?