TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,494

Ngày đăng: 13/06/2019

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện nhằm giải quyết hài hòa hợp lý giữa chủ trương xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng phải tinh gọn trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực. Việc xây dựng lực lượng dự bị động viên phải bám sát tình hình đặc thù trong công tác xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay… Đây là những yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tại phiên thảo luận về Dự án Luật Lực lượng Dự bị động viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?