TRANH LUẬN VỀ NỘI HÀM LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 21,815

Ngày đăng: 13/06/2019

TRANH LUẬN VỀ NỘI HÀM LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Sáng 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật lực lượng dự bị động viên. Tên gọi của dự án luật cũng là nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến khác nhau. Có đại biểu nêu vấn đề “Lực lượng dự bị động viên ngoài yếu tố con người thì có hay không bao hàm cả yếu tố “phương tiện kỹ thuật?” Vì vậy có nên sửa tên gọi Luật Lực lượng dự bị động viên thành Luật Dự bị động viên hoặc Luật Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?