TỶ LỆ DỰ PHÒNG 10-15% ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 16,109

Ngày đăng: 13/06/2019

TỶ LỆ DỰ PHÒNG 10-15% ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Cho ý kiến về quy định đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15%, nhiều đại biểu đồng tình quy định như vậy là cần thiết. Vì như vậy sẽ đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?