MỘT SỐ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2019

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,388

Ngày đăng: 03/07/2019

MỘT SỐ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/07/2019

Từ tháng 7/2019 nhiều Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cùng với đó, các nội dung, quy định mới trong Luật sẽ được triển khai đi vào thực tế cuộc sống.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?