NGHIÊN CỨU THẨM QUYỀN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,497

Ngày đăng: 31/07/2019

NGHIÊN CỨU THẨM QUYỀN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và dự kiến sẽ tiếp tục được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 1 số vấn đề còn ý kiến khác nhau tại phiên hợp thứ 36 tới đây. Theo Điều 12 dự thảo Luật, UBND cấp xã thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật. Đây là nội dung một số ĐBQH còn băn khoăn, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu để quy định phù hợp với thực tế. Ghi nhận công tác triển khai tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật tại cơ sở.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?