ĐẢM BẢO CÔNG VIỆC SAU KHI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN VỀ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,566

Ngày đăng: 05/08/2019

ĐẢM BẢO CÔNG VIỆC SAU KHI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN VỀ

Theo dự kiến tại Phiên họp thứ 36 diễn ra từ 12-17/8 tới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong các dự án Luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7, trong đó có dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Nhìn chung, các ĐBQH đồng tình cần đảm bảo chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn, mong muốn Luật cần quy định để quân nhân dự bị, nhất là những người đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước sau thời gian đi huấn luyện trở về không bị thiệt thòi, rơi vào tình trạng thiếu việc hay mất việc làm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?