ĐỘ TIN CẬY CỦA SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHƯA CAO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,323

Ngày đăng: 21/08/2019

ĐỘ TIN CẬY CỦA SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHƯA CAO

Nhân lực làm công tác thống kê còn thiếu và yếu, số liệu thống kê còn mang tính tương đối, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ, quản lý thống kê còn chưa đồng đều. Đây là một số vấn đề được đặt ra trong buổi làm việc của đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội với các sở, ngành về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2019”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?