NHIỀU SƠ HỞ TRONG QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 18,376

Ngày đăng: 06/08/2019

NHIỀU SƠ HỞ TRONG QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015. Qua triển khai thực tế cho thấy có 1 số nội dung trong luật cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?