TẠO CƠ CHẾ ĐỂ NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ “BIẾT NÓI”

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,085

Ngày đăng: 21/08/2019

TẠO CƠ CHẾ ĐỂ NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ “BIẾT NÓI”

Hoạt động thống kê, con số thống kê chuẩn có tầm quan trọng, thậm chí góp phần chống tham nhũng. Tuy nhiên, nhận thức của xã hội, các cấp ngành về thống kê chưa đầy đủ. Việc cung cấp số liệu có nơi còn chưa nghiêm. Vì vậy cần đặt ra nhiều giải pháp, trong đó quan tâm hơn đến yếu tố nguồn lực, chế độ đặc thù và cách thức thông tin, phối hợp trong lĩnh vực này. Đây là nhận định của các thành viên Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về Thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?