CÓ HÀNH VI TIÊU CỰC, TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,850

Ngày đăng: 19/09/2019

CÓ HÀNH VI TIÊU CỰC, TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Nhìn chung chất lượng tuyển quân ở các địa phương Quân khu IV năm sau thấp hơn năm trước, thậm chí có các hành vi tiêu cực trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tại buổi khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; ngân sách quốc phòng an ninh;bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 tại Quân khu IV, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị làm rõ, đó là những bất cập trên là do tổ chức thực hiện hay vướng mắc từ chính sách pháp luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?