PHỎNG VẤN ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,754

Ngày đăng: 28/01/2020

PHỎNG VẤN ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường theo dõi, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý tốt các vấn đề trên không, trên biển, trên không gian mạng, biên giới và nội địa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?