VỮNG CHẮC THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG-AN NINH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,112

Ngày đăng: 30/01/2020

VỮNG CHẮC THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG-AN NINH

Được thành lập tại Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa IX, vào năm 1992, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành về mọi mặt; khẳng định vị thế của mình trong hoạt động của Quốc hội; xứng đáng “là người gác cổng cho Quốc hội” về pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?