ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ: ĐỔI MỚI ĐỂ GẦN DÂN, SÁT DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,324

Ngày đăng: 26/02/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ: ĐỔI MỚI ĐỂ GẦN DÂN, SÁT DÂN

Cùng với tinh thần chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn, trong năm 2019, Quốc hội tiếp tục hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực khi tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, khảo sát các vấn đề còn bất cập, gây bức xúc trong cuốc sống. Hoạt động của Đoàn đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định uy tín, vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?