BĂN KHOĂN VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ TÊN GỌI CỦA LUẬT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,607

Ngày đăng: 21/03/2020

BĂN KHOĂN VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ TÊN GỌI CỦA LUẬT

Tại Hội nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng nhằm thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam diễn ra sáng 20/03, nhiều Đại biểu bày tỏ băn khoăn về phạm vi điều chỉnh cũng như tên gọi của Luật. Nên xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam hay Luật Bộ đội biên phòng? Ngoài luật Biên giới Quốc gia, hiện còn khoảng 10 luật khác liên quan đến hoạt động biên phòng, Luật này cần quy định rõ lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong xây dựng, bảo vệ, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, tránh sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ của các lực lượng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?