KHÔNG TĂNG BIÊN CHẾ THAM MƯU VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,306

Ngày đăng: 27/03/2020

KHÔNG TĂNG BIÊN CHẾ THAM MƯU VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Cần thiết thành lập Quỹ phòng phòng, chống thiên tai Trung ương, đồng thời đánh giá lại hiệu quả hoạt động thu, chi của Quỹ PCTT tại các địa phương; quy định về việc vận đông, tiếp nhận nguồn hỗ trợ để thống nhất đầu mối, tránh chồng chéo là những nội dung được các Ủy viên Ban Thường Vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn sẽ gia tăng biên chế nếu thành lập Bộ phận chuyên trách tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tại cấp tỉnh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?