QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ XÂY DỰNG LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,195

Ngày đăng: 23/03/2020

QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ XÂY DỰNG LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Theo Ban soạn thảo, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ Biên giới quốc gia; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã được ban hành từ năm 1997. Tuy nhiên cho ý kiến tại buổi thẩm tra sơ bộ dự án Luật, các đại biểu Quốc hội và đại diện các Bộ ngành còn có quan điểm khác nhau về căn cứ xây dựng Luật theo Tờ trình của Chính phủ. Một số ý kiến đề nghị chỉ nên xây dựng Luật Bộ đội Biên phòng thay vì Luật chung về Biên phòng Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?