QUAN TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 24,608

Ngày đăng: 26/03/2020

QUAN TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

Lực lượng biên phòng có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Do đó, Ban soạn thảo cần quan tâm, thể hiện rõ hơn nữa trong dự án luật quan điểm của Nhà nước về chính sách đối với Bộ đội biên phòng, để Đồn thực sự là nhà, biên giới là quê hương. Đây là ý kiến của nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?