QUY ĐỊNH RÕ VIỆC QUẢN LÝ THU, CHI CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRUNG ƯƠNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,312

Ngày đăng: 27/03/2020

QUY ĐỊNH RÕ VIỆC QUẢN LÝ THU, CHI CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRUNG ƯƠNG

Hiện nay tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đều có quỹ phòng chống thiên tai, tuy nhiên, qua thực tế triển khai cho thấy, việc quản lý quỹ này ở nhiều địa phương chưa thực sự hiệu quả. Nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương để việc điều phối, sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả, đặc biệt là việc tiếp nhận các nguồn lực từ quốc tế cho công tác phòng chống thiên tai. Đây là cũng nội dung được các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình khi cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều tại Phiên họp thứ 43 của UBTVQH.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?