TIÊU ĐIỂM: CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ CHỐNG GIẶC, CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,122

Ngày đăng: 24/03/2020

TIÊU ĐIỂM: CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ CHỐNG GIẶC, CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ

Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ quản lý, xây dựng, bảo vệ phên dậu của Tổ quốc đáp ứng yêu cầu tình hình mới, cùng với đó, những chiến sỹ mang “quân hàm xanh” cũng đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ thực tế này cũng đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện hành lang pháp lý để Bộ đội Biên phòng hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?