TRÁNH CHỒNG CHÉO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,923

Ngày đăng: 17/06/2020

TRÁNH CHỒNG CHÉO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG

Sáng 16/6, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đa số các đại biểu nhất trí cần thiết phải có Luật Biên phòng Việt Nam để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên các ý kiến cũng đề nghị, cần rà soát dự án Luật để tránh chồng chéo với các luật hiện hành, đồng thời cần làm rõ vị trí chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?